Javna nabava

Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/2011) VIRKOM d.o.o. Virovitica objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te njihovo izvršenje, a što odgovara i članku 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, (N.N. br.172/03 i članku 16. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama, (N.N. br: 144/10).

 

 

 


 

 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na području grada Virovitice u 2019. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Radovi na sanaciji okna na CS Lukač BPOV.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Izrada idejnog i glavnog projekta za object obrade otpadne vode od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta BIKANA u Virovitici


 Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Aglomeracije Virovitica

Ev. Br. Nabave 7-V/17

Dokumentacija

01 UPOV_VT-Knjiga 1_2017_PS

02 UPOV_VT-Knjiga 2_2017_PS

03 UPOV_VT-Knjiga 3_2017_PS

04.1 UPOV_VT-Knjiga 4.1_2017_PS

04.2 UPOV_VT-Knjiga 4.2_2017_PS

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 PRVI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 DRUGI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 TRECI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 CETVRTI DIO

05.2 UPOV_VT-Nacrti_PS

07 Geodetska podloga i granica

OBAVIJEST O PRETH. SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSP. SUBJEKTIMA

Izvješće nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

broj objave u EOJN: 2018/S 0F5-0011630


USLUGE PROVEDBE INFORMIRANJA JAVNOSTI I VIDLJIVOSTI PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA

broj objave u EOJN: 2018/S 0F5-0014347