Vodoopskrba

1

 • Kralja Petra Krešimira IV 30
 • 33000 Virovitica
 • 2360000-1500017726 (poslovni račun za uplate)
 • rukovoditelj:
  Dražen Golub, dipl.ing.građ. 033 725 821
 • 033 722 926
 • 098 343 401

Potrebna dokumentacija

 • Dokumentacija potrebna za priključak na javni vodoopskrbni i odvodni sustav:
 • Dva izvoda iz katastarskog plana katastarske čestice koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu (original)
 • Izvadak iz zemljišne knjige, ne stariji od 6 mjeseci.
 • Građevinska dozvola ili preslika podnesenog zahtjeva nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom stanju
 • Troškovi priključka na vodoopskrbni sustav iznose 1279,54 kn i plaćaju se odjednom
 • Troškovi izdavanja posebnih uvjeta za priključak na kanalizaciju iznose 146,75 kn

Distribucijsko područje

Grad Virovitica sa naseljima:

Virovitica, Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Požari, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Sveti Đurađ,

Općina Špišić Bukovica sa sljedećim naseljima:

Špišić Bukovica, Bušetina, Lozan, Novi Antunovac, Okrugljača, Rogovac, Vukosavljevica

Općina Suhopolje sa sljedećim naseljima:

Suhopolje, Borova, Bukova, Budanica, Cabuna, Dvorska, Gačište, Gvozdanska, Jugovo Polje, Levinovac, Mala Trapinska, Nova Cabuna, Naudovac, Orešac, Pčelić, Pepelane, Pivnica Slavonska, Rodin Potok, Sovjak, Trnava Cabunska, Velika Trapinska, Zvonimirovo, Žiroslavlje

Općina Gradina, naselja

Gradina, Bačevac, Brezovica, Budakovac, Detkovac, Lipovac, Lug Gradinski, Majkovac Podravski, Mitrovica Gradinska, Novi Gradac, Rušani, Žlebina, Vladimirovac

Općina Lukač, naselja:

Lukač, Veliko Polje, Brezik, Budrovac Lukački, Brezovo Polje, Dijelka, Dugo Selo Lukačko, Gornje Bazje, Kapela Dvor, Katinka, Rit, Turanovac, Terezino Polje, Zrinj Lukački

Duljina vodoopskrbne mreže Virkom-a na dan 31.12.2016. iznosi 675 km. Tijekom 2016. godine isporučeno je ukupno 1 589 623 m3 vode.

Posebni uvjeti za priključenje na javni vodoopskrbni sustav

Prema posebnim uvjetima izdanim od strane distributera svaki potrošač koji se ne pridržava neće biti priključen na javni vodoopskrbni sustav:

Posebni uvjeti su:

 • investitor je dužan sve građevinske radove izvesti u vlastitom trošku
 • sav materijal koji se ugrađuje iza vodomjera mora zadovoljavati uvjete distributera
 • vodomjerna okna svijetlog otvora 1,0 x 1,0 x 1,0 m izrađenog od betona MB – 20 ili betonsku cijev ∅ 1.000 mm izvesti sa obavezno ugrađenim poklopcem dimenzije 60 x 60 cm od čeličnog lima ili lijevanog željeza.

Vodomjerno okno ne smije biti udaljeno više od 10 m od uličnog voda

Mjesto priključka na glavnoj mreži mora biti otkopano 1,0 x 1,0 x 1,0 m i jedan štih ispod glavne cijevi

Nakon priključka izvođač radova dužan je urediti gradilište i dovesti ga u stanje prije izvođenja radova.

Ukoliko je neka od ovih stavaka neispunjena priključak se neće izvršiti, a ponovni izlazak na priključak će se naplatiti po cjeniku «Virkom»-a d.o.o.

Nakon što su ispunjeni svi uvjeti za priključak molimo Vas da nas nazovete na tel. 033/721-845 ujutro od 07:00 – 07:30 h, kako bismo Vas uvrstili u naš dnevni raspored i izvršili priključak u toku dana.