Cijenjeni kupci, slijedom Uredbe o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 33/24), te Uredbe o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda Vlade (NN 33/24), mijenjaju se iznosi naknade za zaštitu i korištenje voda. Budući da navedene Uredbe stupaju na snagu od 1.7.2024., na obračunu za…
Čitaj dalje …

Završna konferencija projekata One Sun Connecting North and South i Solar Roofs for Green Virovitica

U Varaždinu održana završna konferencija projekata One Sun Connecting North and South i Solar Roofs for Green Virovitica Varaždin, 10. travnja 2024. – u dvorani Aula Magna na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu održana je završna konferencija projekata One Sun Connecting North and South (One Sun) i Solar Roofs for Green Virovitica (Green VTC). Tvrtka Virkom,…
Čitaj dalje …

Puštena u pogon fotonaponska elektrana u Virkomu

Solar Roofs for Green Virovitica: fotonaponske elektrane na javnim zgradama u Virovitici s ciljem povećanja proizvodnje električne energije iz energije sunca     Virovitica, 12. veljače 2024. – na upravnoj i okolnim zgradama tvrtke Virkom instalirana je i u trajni pogon puštena fotonaponska elektrana priključne snage 183 kW, ukupna snaga instaliranih fotonaponskih panela je 194,6…
Čitaj dalje …