Cijenjeni kupci, slijedom Uredbe o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 33/24), te Uredbe o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda Vlade (NN 33/24), mijenjaju se iznosi naknade za zaštitu i korištenje voda. Budući da navedene Uredbe stupaju na snagu od 1.7.2024., na obračunu za…
Čitaj dalje …

Završna konferencija projekata One Sun Connecting North and South i Solar Roofs for Green Virovitica

U Varaždinu održana završna konferencija projekata One Sun Connecting North and South i Solar Roofs for Green Virovitica Varaždin, 10. travnja 2024. – u dvorani Aula Magna na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu održana je završna konferencija projekata One Sun Connecting North and South (One Sun) i Solar Roofs for Green Virovitica (Green VTC). Tvrtka Virkom,…
Čitaj dalje …

Puštena u pogon fotonaponska elektrana u Virkomu

Solar Roofs for Green Virovitica: fotonaponske elektrane na javnim zgradama u Virovitici s ciljem povećanja proizvodnje električne energije iz energije sunca     Virovitica, 12. veljače 2024. – na upravnoj i okolnim zgradama tvrtke Virkom instalirana je i u trajni pogon puštena fotonaponska elektrana priključne snage 183 kW, ukupna snaga instaliranih fotonaponskih panela je 194,6…
Čitaj dalje …

Kvaliteta vode za piće i korona virus

Posjet studenata MFO Virkomu u okviru terenske nastave, listopad 2019.

Treću godinu za redom studenti šeste godine Studija Medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku posjetili su Virkom d.o.o. Virovitica. Radi se o terenskoj nastavi iz predmetnog kolegija „Zdravlje u zajednici“ koja se održala 07. i 14.listopada 2019. godine. Studenti su bili u pratnji nositeljice kolegija prof. dr. sc. Maje Miškulin, dr. med., redovite profesorice Medicinskog fakulteta…
Čitaj dalje …

Obavijest poslovnim partnerima Virkoma d.o.o. – obveza izdavanja eRačuna

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018)  primjenjuje se obveza zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave od 01. prosinca 2018. godine, te obveza izdavanja eRačuna u postupcima javne nabave od 01. srpnja 2019. godine. U skladu sa zakonom Virkom d.o.o. je od 01. prosinca 2018. godine omogućio zaprimanje eRačuna i svi koji…
Čitaj dalje …

Izrada projektno studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa

Slavko Kepec, Voditelj laboratorija – postao doktor znanosti u svojoj struci

Slavko Kepec, Voditelj laboratorija – doktorski rad

Obveza priključenja na sustav odvodnje

Obavijest o dostavi zahtjeva za otpust/otpis duga