Obavijest potrošačima

Cijenjeni potrošači,

obavještavamo vas da je temeljem Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj148/13) došlo do povećanja poreza na dodanu vrijednost ( PDV-a ) sa dosadašnjih 10% na 13% na cijene vodnih usluga, s primjenom od 1.1.2014. god.
Zbog navedenog sačinili smo vanredni obračun sa danom 31. 12. 2013. god. koji uključuje porez na dodanu vrijednost od 10 % i izradili nove uplatnice za siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine u koje je uključen porez na dodanu vrijednost na vodne usluge od 13 %.
Uplate izvršene do 31. 12. 2013. god. biti će vidljive na vanrednom obračunu. A uplate izvršene nakon 31. 12. 2013. god. će biti predmet obračuna u travnju 2014. god.
Ako imate pitanja možete se obratiti pisanim putem na našu adresu: VIRKOM d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica, ili na telefon: 033/ 721 361 gdje ćete dobiti odgovore i dodatna objašnjenja.
U nadi da smo vam pružili pravovremenu informaciju i nadalje se nadamo uspješnoj suradnji na vaše i naše zadovoljstvo.
S poštovanjem!

Za VIRKOM d.o.o.
Damir Marenić, dipl. ing. geol. – direktor