Odvodnja i pročišćavanje

letak

 • Kralja Petra Krešimira IV 30
 • 33000 Virovitica
 • IBAN: HR7323600001500017726
 • rukovoditelj:
  Dražen Golub, dipl.ing.građ. 033 725 821
 • fax: 033 722 926
 • gsm: 098 343 401

U Virkom-u d.o.o. se vodi katastar zagađivača s bazom podataka o sastavu otpadnih voda korisnika odvodnog sustava. Sve otpadne vode se sustavom za njihovo prikupljanje i odvodnju dovode na centralni uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda III stupnja. Pročišćena voda se ispušta u kanal Manteč. 

Račune za javne vodne usluge možete bez naknade plaćati na Gradskoj blagajni, na adresi Trg kralja Zvonimira 1 u Virovitici.

Priključak na javnu odvodnju

 • Dokumentacija potrebna za priključak na javni vodoopskrbni i odvodni sustav:
 • Dva izvoda iz katastarskog plana katastarske čestice koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu
 • Izvadak iz zemljišne knjige, ne stariji od 6 mjeseci.
 • Građevinska dozvola ili preslika podnesenog zahtjeva nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili uvjerenje iz Katastra da je građevina evidentiran prije 15.02.1968.
 • Troškovi izdavanja posebnih uvjeta za priključak na javno odvodni sustav iznose 28,75 EUR .

 

Područje pokrivenosti sustavom javne odvodnje

 • Grad Virovitica i naselja
 • Požari
 • Čemernica
 • Rezovac
 • Milanovac
 • Golo Brdo
 • Podgorje
 • Sveti Đurađ
 • Korija
 • Lukač
 • Gornje Bazje
 • Suhopolje

Duljina mreže javne odvodnje Virkoma na dan 31.12.2023. iznosi 239,1 km.