Početak gradnje biopročistača

Na proljeće u Virovitici, Breziku i Špišić Bukovici počinje gradnja biopročistača

U prostorijama virovitičke Gradske uprave održan je sastanak svih sudionika u provedbi EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica” za koji je u Ministarstvu poljoprivrede krajem protekle godine potpisan i ugovor o njegovu provođenju.

PROJEKT OBUHVAĆA IZGRADNJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA S PRIPADAJUĆOM KOLEKTORSKOM MREŽOM NA PODRUČJU GRADA VIROVITICE TE KOLEKTORSKIM MREŽAMA KOJE ĆE SE GRADITI I U NASELJIMA ŠPIŠIĆ BUKOVICI TE BREZIKU

Inače, krajem 2015. godine u Virovitici se očekivala svečanost potpisivanja ugovora, no zbog formiranja nove vlasti ugovor je “tehnički” ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina odlučio potpisati u svom kabinetu.

– Kao što sam i najavio, u 2016. godinu krećemo puni optimizma u nastavak realizacija započetih, ali i novih projekata od kojih je jedan i ovaj, koji će se sa 71 posto sredstava financirati iz EU fondova. Projekt obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda s pripadajućom kolektorskom mrežom na području grada Virovitice te kolektorskim mrežama koje će se graditi i u naseljima Špišić Bukovici te Breziku, u susjednoj lukačkoj općini. Ovo je, inače, najveća kapitalna investicija, ne samo što se tiče vodnog gospodarstva, već općenito jer je projekt procijenjen na iznos od 184.058.219 kuna (uključujući i PDV), a kada se doda iznos zemljišta koji je Grad Virovitica darovao za izgradnju uređaja za pročišćavanje od oko 7.500.000 milijuna kuna, vrijednost cjelokupnog projekta iznosi više od 192.000.000 kuna. Uz 71 posto EU sredstava projekt će sufinancirati Hrvatske vode te Virkom iz prikupljene naknade za razvoj. Vrlo je važno napomenuti da smo s realizacijom projekta, tj. s pripremom dokumentacije za nominiranje izgradnje novog biopročistača krenuli negdje 2007. i 2008. godine, a njegovu nominaciju kao dobar partner Hrvatskim vodama uspješno je kraju privelo naše trgovačko društvo Virkom.

OVIM PROJEKTOM JE PLANIRANA IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA KOJIM ĆE SE TRETIRATI OTPADNE VODE KONAČNE AGLOMERACIJE VIROVITICA TREĆIM STUPNJEM PROČIŠĆAVANJA

– Sada se uvidjelo da sam bio u pravu kada sam stalno naglašavao da na vrijeme moramo pripremati projektnu dokumentaciju, rješavati imovinsko-pravne odnose oko zemljišta na kojima se planira nešto graditi kako bismo imali spremne projekte kada se otvore natječaji za njihovu nominaciju, pogotovo za dobivanje sredstava iz EU fondova. Drago mi je da su u projekt uključene i susjedne općine Špišić Bukovica i Lukač, čijim čelnicima zahvaljujem na potpori u realizaciji ove kapitalne investicije, a posebnu zahvalu upućujem djelatnicima Virkoma koji su finalizirali projekt te Hrvatskih voda koji su prepoznali značenje projekta za naš kraj, tj. za podizanje standarda življenja naših građana, ali i standarda gospodarstvenika jer svi će oni na kvalitetniji način imati zbrinjavanje otpadnih voda u novom biopročistaču – kazao je gradonačelnik Ivica Kirin naglašavajući kako realizacija projekta neće poskupjeti cijenu vode niti cijenu odvodnje otpadnih voda.

MEĐU MNOGOBROJNIM STRANIM PONUDITELJIMA, ZA IZVOĐENJE KANALIZACIJSKIH OBJEKATA KAO NAJPOVOLJNIJA PONUDA IZABRANA JE ONA ZAJEDNICE PONUDITELJA VIROVITIČKE BRANE I RADNIKA IZ KRIŽEVACA, ŠTO ZNAČI DA ĆE U OVU KAPITALNU INVESTICIJU BITI UKLJUČENA I DOMAĆA OPERATIVA, ŠTO JE VRLO ZNAČAJNO ZA DALJNJI RAZVOJ GOSPODARSTVA

Realizacija projekta obavlja se u svrhu osiguranja kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti s rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.

-Ovim projektom planirana je izgradnja uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda kojim će se tretirati otpadne vode konačne aglomeracije Virovitica trećim stupnjem pročišćavanja. Rekonstrukcije mješovitog sustava odvodnje prvenstveno u cilju osiguravanja zaštite okoliša, odnosno sprječavanja istjecanja i prelijevanja nedozvoljenih količina otpadnih voda, o projektu je kazao Damir Marenić, direktor Virkoma, dodajući kako je projektom planirana i rekonstrukcija 1.010 m kolektora.

– Iza nas je nekoliko godina mukotrpnog rada na pripremi dokumentacije, pogotovo oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa zemljišta jer će kolektorska mreža prolaziti kroz mnogobrojne čestice naših sugrađana.

Iako je projekt procijenjen na iznos od 184.058.219 kuna, nakon provedenih natječaja imamo naznake da će se njegova vrijednost smanjiti za oko 30 posto. Moram istaći da smo samo na natječaju za izgradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda imali 12 zajednica ponuditelja iz europskih zemalja, od Španjolske, Njemačke, Italije, Austrije, Slovenije, Češke… što znači da ćemo kroz međunarodni natječaj dobiti i kvalitetne izvođače. Važno je istaknuti i činjenicu da je u ono vrijeme kada smo pripremali projekt u ministarstvu već bilo prijavljeno 39 sličnih projekata te da se ta lista zbog nepripremljenosti dokumentacija smanjivala na 24, 12 pa danas s ponosom mogu istaknuti da je naš projekt odabran za realizaciju među svega tri ili četiri komunalnih društava u Hrvatskoj, koji su ih kao i mi uspješno priveli kraju – istakao je Damir Marenić.

OVO JE NAJVEĆA KAPITALNA INVESTICIJA, NE SAMO ŠTO SE TIČE VODNOG GOSPODARSTVA, VEĆ OPĆENITO JER JE PROJEKT PROCIJENJEN NA IZNOS OD 184.058.219 KUNA, A KADA SE DODA IZNOS ZEMLJIŠTA KOJI JE GRAD VIROVITICA DAROVAO ZA IZGRADNJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OD OKO 7.500.000 MILIJUNA KUNA, VRIJEDNOST CJELOKUPNOG PROJEKTA IZNOSI VIŠE OD 192.000.000 KUNA

Za provođenje projekta predviđeno je raspisivanje šest javnih natječaja, od kojih su provedeni natječaji za izgradnju kanalizacijskih objekata, za nadzor, natječaj za uređaj je u tijeku žalbenog postupka, a uslijedit će raspisivanje natječaja za nabavu opreme, za održavanje kanalizacije te natječaja za vidljivost.

Među mnogobrojnim stranim ponuditeljima, za izvođenje kanalizacijskih objekata kao najpovoljnija ponuda izabrana je ona zajednice ponuditelja virovitičke Brane i Radnika iz Križevaca, što znači da će u ovu kapitalnu investiciju biti uključena i domaća operativa, što je vrlo značajno za daljnji razvoj gospodarstva, tj. građevinskog sektora našega kraja.
-Sa zadovoljstvom očekujem početak radova u proljeće, kada to vremenski uvjeti dopuste, upravo i iz razloga što smo krajem protekle godine završili jednu kapitalnu investiciju od 12 milijuna kuna koja se također odnosi na odvodnju otpadnih voda u naselju Gornje Bazje, a ovom investicijom riješit ćemo odvodnju otpadnih voda i u Breziku. Općina Lukač ima dosta dodirnih točaka s gradom Viroviticom jer uz ovaj projekt kroz našu će općinu prolaziti i dio buduće sjeverne obilaznice grada Virovitice. Ovom prilikom moram istaknuti kako s Gradom Viroviticom planiramo i izgradnju jedne mega zone, koja će zasigurno jednog dana zaživjeti, a uz grad nas veže i projekt uređenja rijeke Ođenice, koja dobrim dijelom do rijeke Drave protječe kroz našu općinu.

Ono što je problem za grad Viroviticu, problem je i za općinu Lukač, a to je naša prometna izoliranost, a uvjeren sam da će konstituiranjem nove Vlade biti više sluha za povezanost s našom metropolom Zagrebom.

Kroz ovakve i slične investicije mi ćemo sačuvati i naša sela i općine od raseljavanja jer ćemo žiteljima povećati standard življenja u ruralnim sredinama, što je za njih vrlo značajno – naglasio je načelnik općine Lukač Đuro Bukvić.

Zadovoljstvo potpisanim ugovorom izrazio je i načelnik općine Špišić Bukovice Hrvoje Miler.
-Zahvaljujem svima koji su pridonijeli finalizaciji ovog projekta koji je vrlo značajan i za našu općinu jer od cjelokupnog iznosa vrijednosti projekta, 26.000.000 kuna odnosi se na izgradnju kolektorske mreže u naselju Špišić Bukovici, što iznosi otprilike sedam godina proračuna naše općine, kazao je Hrvoje Miler dodajući kako će završetkom projekta Špišić Bukovica imati riješenu cjelokupnu komunalnu infrastrukturu, što će biti preduvjet za njenu daljnju izgradnju na području cijele općine. (www.icv.hr; zc)