Podaci o projektu

O PROJEKTU

„Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Virovitica“ omogućit će  poboljšanje sustava odvodnje, kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda, bolju i sigurniju vodoopskrbu uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje.

Postojeće stanje vodoopskrbe je na vrlo visokoj razini te je na području aglomeracije Virovitica izgrađeno 665 km vodoopskrbne mreže. Pokrivenost  vodoopskrbnom infrastrukturom iznosi 100 % dok je priključenost također visokih 99 %. Što se tiče sustava odvodnje, izvedena je kanalizacijska mreža u dijelovima grada Virovitice i prigradskim naseljima Požari, Milanovac i Taborište te naseljima Korija, Sv. Đurađ, Podgorje, Golo Brdo, Čemernica, Rezovac i Rezovačke Krčevine, u ukupnoj dužini od cca 140 km.

Aktivnosti u sklopu projekta uključuju:

Radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

  • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 25.000 ES
  • izdvajanje komunalnih otpadnih voda s industrijskog UPOV-a tvornice šećera VIRO d.d.
  • rekonstrukcija 1.010 m gravitacijskih cjevovoda mješovitog sustava odvodnje
  • izgradnja novih 5.789 m gravitacijskih kolektora, kišnog preljeva, retencijskog bazena i 3 crpne stanice
  • proširenje sustava na područje rubnih dijelova aglomeracije izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje s novih 28.952 m gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te 10 crpnih stanica

Radovi na sustavu vodoopskrbe:

  • kontrola gubitaka kroz izgradnju 14 mjerno-regulacijskih okana
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Virovitica ukupne je procijenjene vrijednosti 147.200.000 kuna a u njegovom sufinanciranju Europska unija sudjeluje sa 71 posto sredstava.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
147.246.575 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
podaci_Eu_Hvode
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Virovitica te općine Špišić Bukovica i Lukač

STATUS PROJEKTA

U tijeku

(www.voda.hr)