Za vodovod u Virovitici 147 mil. kuna

Za vodovod u Virovitici 147 milijuna kuna

posldnevnik

Marta Duić

Cilj ovog EU projekta osim zaštite okoliša jest i unaprijediti sustav odvodnje i vodoopskrbe na području grada Virovitice te u općinama Špišić Bukovica i Lukač.

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica započeo je u Virkomu, virovitičkoj vodoopskbnoj tvrtki, još početkom 2010. godine tako što je Virkom samostalno izradio Projektni zadatak. Ovaj EU projekt se financira u sklopu Operativnog programa “Zaštita okoliša” 2007.-2013.godine.

Lani u prosincu potpisan je  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i Virkoma te Ugovor o sufinanciranju projekta između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Virkoma i partnera na projektu Grada Virovitice, Općine Lukač i Općine Špišić Bukovica. Od ukupne vrijednosti projekta od 147.246.575 kuna, iz Kohezijskog fonda je sufinacirano 70,21 posto, odnosno 103.388.722 kuna, dok se ostatak troškova od 43.857.853  kuna dijeli na Ministarstvo  poljoprivrede koje sufinancira 40 posto, Hrvatske vode također s 40 posto te isporučitelj vodne usluge koji pokriva preostalih 20 posto. Kako kaže, Damir Marenić, direktor Virkoma, koji je ujedno i nositelj ovog EU projekta, cilj je unaprijediti sustav odvodnje i vodoopskrbe na području grada Virovitice te u općinama Špišić Bukovica i Lukač.

Objašnjava nam kako aktivnosti u sklopu projekta uključuju proširenje sustava na područje rubnih dijelova aglomeracije gradnjom razdjelnog sustava odvodnje s novih gotovo 30 kilometara gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te deset crpnih stanica, gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, rekonstrukciju gravitacijskih cjevovoda mješovitog sustava odvodnje, izgradnju novih gravitacijskih kolektora, kišnog preljeva, retencijskog bazena i tri crpne stanice. Kao i u svakom projektu, problema je bilo i u ovom.  “Jedan od najvećih problema bilo nam je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa jer trasa na kojoj se izvode radovi sadržani u projektu sadrži oko 150 zemljišnih čestica.

Budući da su katastar i zemljišne knjige u prilično nesređenom stanju jedan od najvećih izazova je bilo rješavanje toga prije početka radova”, rekao nam je Damir Marenić, direktor Virkoma. Na realizaciji projekta rade kontinuirano djelatnici Virkoma koji su uključeni u realizaciju projekta te povjerenstvo koje su imenovale Hrvatske voda koje čine stručne osobe iz Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi projekt. “Ne postoji gotova formula po kojoj nekome možemo preporučiti da se određeni problemi olakšaju ili izbjegnu. Jednostavno se mora puno raditi, učiti te ne odustajati od zadanih ciljeva i svakako potražiti stručnu pomoć onih koji imaju iskustva i koji su spremni biti vam na raspolaganju”, poručuje Marenić.

(www.poslovni.hr)