Radovi na crpilištu „BIKANA“ pri kraju – osigurani preduvjeti za razvoj Regionalnog vodocrpilišta Korija

Kako bi zadovoljiti dugoročne potrebe razvitka vodoopskrbnog sustava gradsko komunalno poduzeće Virkom d.o.o. već duže vrijeme izvodi radove na proširenju prerade vode, na filter i crpnoj stanici „Bikana„ za dodatni kapacitet 2×50 l/s te će novi ukupni kapacitet distribucije vode bit će 200 – 250 l/s.

Direktor tvrtke Virkom d.o.o. Damir Marenić tim povodom pojasnio je da voda iz podzemlja  ima znatno povišenu koncentraciju željeza i mutnoću, povremeno povišen mangan u odnosu na pravilnikom dopuštenu količinu. Samim tim krenulo se je u izgradnju objekta koji se sastoji od podzemnog djela gdje su smješteni bazeni „ sirove „ i pitke vode  i nadzemnog preradbenog djela gdje su postavljeni pet pješčanih filtera kapaciteta 5x 10 l/s.

Sadašnja prerada sirove vode sadrži: aeraciju, retenciju (flokulacijau) i filtriranje kao i  nova prerada  koja će  vršiti preradu „ sirove vode“  gdje će se tehnološkim postupkom deferizacije postići izbistrivanje vode, otplinjavanje  sumporovodika, eliminacija željeza i mangana – sve ispod granica pravilnikom dopušteno koncentracija.

Pogon je u potpunosti automatiziran i uklopljen u postojeći NUS Virkom d.o.o.. Direktor Marenić na kraju je naglasio da će se ovom investicijom osigurati svi preduvjeti za razvoj Regionalnog vodocrpilišta Korija. Radove je obišao i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin koji je iskoristio prigodu da pohvali Virkom d.o.o. koji je u proteklih nekoliko godina realizacijom brojnih projekata stvorio sve preduvjete da se pretvori u jakog regionalnog igrača

Ukupna vrijednost radova i nadzora iznosi  11.258.573,78 kn . Radovi se financiraju sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 90%, te Virkom d.o.o. 10%. Izvođač radova PTMG d.o.o. Zagreb, podizvoditelj virovitička tvrtka Domogradnja dok nadzor obavlja CIP Virovitica.