Rješavanje problema oborinskih voda

Virovitica – grad koji rješava problem oborinskih voda i zaštite podzemnih voda

Kako bi se rasteretio sustav odvodnje u središtu grada koji je za vrijeme oborinskog dotoka preopterećen vrši se izgradnja, odnosno dovršenje dijela južnog kolektora, te retencijskog bazena. Na ovaj način sve otpadne vode južno od željezničke pruge Koprivnica-Osijek odvode se izvan središnjeg dijela grada čime se bitno rasterećuje kritični dio grada. Predviđa se rasterećenje dijela oborinskog dotoka u planiranom retencijskom bazenu u kanal Virbo 2 te izgradnja južnog sabirnog kolektora ukupne duljine cca  871 m promjera 1000 mm paralelno uz željezničku prugu Osijek – Koprivnica, čime se u najvećoj mjeri rasterećuje kolektor III u središtu grada. Izgradit će se i retencijski bazen ukupnog kapaciteta V=400 m3 s rasterećenjem u kanal Virbo2. Izgradnjom retencijskog bazena rasteretit će se hidrauličko opterećenje istočnog dijela grada, čime se stvaraju povoljni hidraulički uvjeti tečenja u kišnom periodu.

Grad Virovitica planira izvesti i uređenje površinskog sliva u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda u Ulici Miroslava Krleže u Virovitici. Zahvat se odnosi na rješenje odvodnje oborinskih voda sa dijela navedene ulice te zaštita od plavljenja stambenih objekata rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom novog otvorenog odvodnog kanala koji će se spojiti na postojeći otvoreni kanal oborinske odvodnje.

aglomeracija-2Kada sam postao gradonačelnik napravili smo prvu projekciju troškova za uređenje oborinskih voda u prigradskim naseljima osobito u Rezovcu i Rezovačkim Krčevinama te u Taborištu i vidjevši okvirni troškovnik pomislio da se za taj projekt neće prikupiti sredstva u idućih 100 godina. Danas kada se ovo ostvaruje moram priznati da osjećam veliko zadovoljstvo što više ne moram gledati brojne mještane tih naselja i dijelova grada koji su nakon svake veće kiše u čizmama morali izlaziti iz svojih domova izjavio je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin prilikom obilaska radova na projektu Aglomeracije Virovitica u Ulici Sajmište. (virovitica.hr)