Tehnički pregledi aglomeracija

Završeni svi tehnički pregledi na provedbi EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica”

Današnjim danom uspješno su završeni svi tehnički pregledi na provedbi EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica” projekta ukupne vrijednosti 147.246.575,00 kuna.

Na dijelu sustava odvodnje koji gravitira prema Ulicama Stjepana Radića i Osječkoj ulici (istočni dio grada) izgrađen je novi cjevovod u produžetku Ulice Tome Kolara na kojem je izveden kišni preljev s ispustom u otvoreni kanal. Nakon rasterećenja izgrađen je sustav gravitacijskih cjevovoda i crpnih stanica do postojećeg kolektora. Na ovaj način rasterećuje se postojeći kolektor u Ulici Stjepana Radića i Osječkoj ulici, te samim tim i središnji dio grada. Kolektor Istok izgrađen je u ukupnoj duljini cca 2.735 m, također izgrađene su 3 crpne stanice te kišni preljev na trasi cjevovoda.

Uspješno je završen i tehnički pregledi na kolektorima naselja Brezik, predmet obuhvata je mreža sanitarnih kolektora u naselju Brezik u ukupnoj duljini od 2.600 m, također su izgrađene dvije crpne stanice s pripadnim tlačnim cjevovodima.

Tehničkim pregledom sustava odvodnje u naseljima Špišić Bukovica i Novi Antunovac završeni su radovi na izgradnji mreže cjelokupnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica. Sveukupno je izgrađeno gravitacijskih kolektora ukupne duljine 16.177 m, tlačnih kanalizacijskih cjevovoda ukupne duljine 3.585 m, te 7 crpnih stanica. Na ovaj način sve otpadne vode naselja Špišić Bukovice i Novog Antunovca sustavom gravitacijskih cjevovoda, crpnih stanica i tlačnih cjevovoda transportirat će se do mjesta spoja na sustav odvodnje Virovitica u naselju Korija, te dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. (www.icv.hr)