Standardi poslovanja

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Virkom je društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 Politika kvalitete i okoliša predstavlja osnovu poslovanja i izvor stalnog unaprjeđenja poslovanja Virkoma. Visoka razina sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovanja i razvoja, te garancija zadovoljstva naših korisnika usluga, vlasnika, poslovnih partnera, zaposlenika i društva u cjelini.

 Virkom d.o.o. se opredijelio za procesne sustave upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015, što će za buduće poslovanje biti minimalna razina zahtjeva u svim fazama realizacije naših procesa.

 Kvaliteta se garantira sustavom opisanim u Priručniku upravljanja kvalitetom i okolišem, dokumentiranim postupcima i radnim uputama, a temelji na ispunjavanju zahtjeva korisnika naših usluga i svih zainteresiranih strana.

 Spoznaja o važnosti poštivanja ISO normi – sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prisutna je kod svakog našeg zaposlenika, jer se sustav gradi na kvalitetnom radu i odgovornosti svakog pojedinca i samo na taj način možemo zadržati i poboljšati mjesto u svojoj djelatnosti.

 Svim zaposlenicima je stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost i obveza, jer samo na taj način možemo održati i poboljšavati kvalitetu našeg rada.

 Sigurnost svakog zaposlenika, a iznad svega sigurnost cijele društvene zajednice, stalna je briga odgovornih, ali i svih zaposlenika, što nam treba donijeti zadovoljstvo u radu, poštovanje korisnika naših usluga te zajednice u kojoj živimo.

 Svi zaposlenici opredijeljeni su i djeluju na sprječavanju i uklanjanju zagađenja okoliša i u tom cilju identificiraju sve aspekte koji imaju ili mogu imati utjecaj na okoliš, obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu s važećim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima, definiraju i provode pravila koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšanja sustava okolišem, preventivno djeluju u cilju sprječavanja zagađenja, smanjenja utjecaja na okoliš i stalnog unaprjeđenja sustava upravljanja okolišem, štede resurse i energiju, smanjuju ili uklanjaju upotrebu štetnih tvari i kontrolirano postupaju s otpadom, razmatraju mišljenja i prijedloge svih zainteresiranih strana i informiraju ih o vlastitom opredjeljenju za zaštitu okoliša.

 Politika kvalitete i okoliša ugrađena je u ostale dokumente Virkoma d.o.o.. Provođenje i unaprjeđivanje odredbi u Priručniku  upravljanja kvalitetom i okolišem i ostalim dokumentima stalna su obveza svih zaposlenika, a utvrđena politika i njeno provođenje jedini je prihvatljivi način rada.

 Politika kvalitete i okoliša javno se obznanjuje.

 Svaki zaposlenik Virkoma mora biti upoznat s Politikom kvalitete i okoliša, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.