Posjet studenata MFO Virkomu u okviru terenske nastave, listopad 2019.

Treću godinu za redom studenti šeste godine Studija Medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku posjetili su Virkom d.o.o. Virovitica. Radi se o terenskoj nastavi iz predmetnog kolegija „Zdravlje u zajednici“ koja se održala 07. i 14.listopada 2019. godine.
Studenti su bili u pratnji nositeljice kolegija prof. dr. sc. Maje Miškulin, dr. med., redovite profesorice Medicinskog fakulteta Osijek te ujedno Predsjednice Katedre za javno zdravstvo, kao i asistentica dr.sc. Dubravke Holik, dr.med.  i Danijele Nujić, dr.med.

Domaćin studentima bio je dr.sc. Slavko Kepec, voditelj laboratorija u Virkom-u i vanjski suradnik Medicinskog fakulteta Osijek u naslovnom suradničkom zvanju asistenta.

Virkomu je uključivanje u nastavu Medicinskog fakulteta u Osijeku priznanje za opremljenost laboratorija i visoke standarde u analitičkim procedurama kontrole kakvoće vode a Medicinskom fakultetu u Osijeku prilika da  budućim liječnicima omogući izravni uvid u proces kondicioniranja i nadzora zdravstvene ispravnosti vode za piće kao jednog od ključnih čimbenika okoliša koji utječe na zdravlje populacije.

-->