Zaštita osobnih podataka

Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, regulirana je zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Tvrtka Virkom d.o.o. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje pružanja usluga, te se i obvezuje štititi osobne podatke korisnika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni u obavljanju dužnosti. Svi zaposlenici Virkoma d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

Tvrtka Virkom d.o.o. temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća vodi sljedeće zbirke osobnih podataka :

1. ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

2. ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA PREDSTAVNICA OSNIVAČA U SKUPŠTINI

3. ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA KUPACA

4. ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA O KADROVSKOJ EVIDENCIJI ZAPOSLENIKA

5. ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA O ZAPISIMA VIDEONADZORA

Svaka pojedina zbirka sadrži podatak o:

1. identitetu voditelja zbirke

2. svrsi obrade

3. korisnicima osobnih podataka

4. načinu davanja osobnih podataka

Virkom d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti vaše osobne podatke trećim stranama, osim u slučajevima  i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

telefon: 033 722 714

telefax: 033 725 400

e-mail: virkom@virkom.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka:

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka:

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, te ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, brine o izvršavanju obveza koje su vezane uz dostavu evidencija o zbirkama osobnih podataka, omogućava ostvarivanje prava građana na uvid u njihove osobne podatke ili ispravak podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Interni akti:

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o korištenju informatičke opreme

Pravilnik o korištenju video nadzora

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama

 Zahtjev korisnika o pravu na dopunu, ispravak ili brisanje podataka