Antikorupcija

Sukladno smjernicama iz Antikorupcijskog programa Ministarstva pravosuđa i uprave za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine, Virkom d.o.o. je 31. svibnja 2021. godine donio Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Virkom d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022. godine. Akcijski plan je donesen u cilju jačanja antikorupcijskih aktivnosti te jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti na razini Virkoma d.o.o., kao trgovačkog društva u vlasništvu Grada Virovitice, te Općina Gradina, Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovice .

Akcijski plan dostupan je na sljedećoj poveznici:

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Virkom d.o.o. za
razdoblje od 2021. do 2022. godine

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za Virkom d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022.